Wat is een wondarts en wat heeft hij met een beul te maken

Ze vochten tegen bacteriën, bijgeloof, gierige patiënten en gestudeerde collega’s: Wondartsen in de Middeleeuwen!

Ze hadden misschien geen boeken, maar zij konden met hun ervaring verbazingwekkende dingen doen.
Het is fout te denken dat de gezondheidszorg in de Middeleeuwen kwakzalverij was!
Veel van wat toen door de wondartsen werd uitgevonden, wordt nu nog gebruikt.

Het klinkt eenvoudig: uien en knoflook hakken, wijn en ossengal erbij gieten en alles negen dagen samen in een kleine koperen ketel laten trekken. Dat staat in het Leech Book, het notitieboek van een Britse wondarts uit de 9e eeuw.

 

In 2015 hebben verschillende internationale universiteiten het recept nagemaakt. Er was geen aanduiding van hoeveelheden, maar uiteindelijk werden de juiste hoeveelheden gevonden.
De wetenschappers hadden een antibioticum geproduceerd dat zij proefondervindelijk hadden gebruikt tegen MRSA, de beruchte en uiterst gevaarlijke ziekenhuiskiem van de moderne tijd, die resistent is tegen bijna alle antibiotica. Het oude recept was in staat om de kiem te verslaan.

Er zijn bewijzen dat al in de 14e eeuw een Noord-Duitse chirurg een hersentumor verwijderde.
De mensen die geopereerd werden, waren geenszins gedoemd te sterven. Skeletbevindingen tonen aan dat de stukjes bot die werden verwijderd goed teruggroeiden in de schedelkap.

Rond 1250 opereerde de chirurg uit Weser met succes de beide ogen van Magister Henricus en voerde soortgelijke operaties uit op andere mensen.

Maar…wat is nu precies een wondchirurg?
In de vroege Middeleeuwen werden gezondheidsproblemen besproken met de bader of de kruidenheks.
De bader bereidde baden, knipte haren en cupped in zijn bad kamer. Hij mocht zijn gasten behandelen met zalven, bloedzuigers aanbrengen, klysma’s geven en “laten bloeden”.
Totdat de kerk bezwaar maakte…

Het baden in het badhuis werd vergeleken met het heidense gebruik van het “zielenbaden”: men kwam in het badhuis bijeen om een feest te vieren ter ere van de opgeroepen doden en zo de doden te eren.
Volgens de kerk had de eenvoudige handeling van het baden een heidense functie die in de scherpste bewoordingen werd veroordeeld.
De kapper hield zich oorspronkelijk bezig met het typische mannenhaar.
En aangezien de Kerk baden in het badhuis ongewenst had verklaard, hield de barbier zich ook bezig met wondgenezing, tandextractie, aderlaten en klysma’s.
Hier beperkten de gestudeerde artsen zich tot het opnemen van polsen, het controleren van urine en bloed, en tot puntige discussies en hoogdravendheid. Alles behalve hun handen vuil maken!

De wondchirurgen verrichtten echter zo nodig amputaties en maakten prothesen; in sommige gevallen specialiseerden zij zich in het hechten van staar, blaassteen- en hernia-operaties en het hechten van darmen, zij behandelden botbreuken, trokken tanden of stelden gewrichten.

Een ander medisch “ambacht” was verloskunde. Het was uitsluitend in handen van de wijze vrouwen, de vroedvrouwen. Hun opleiding werd overnomen door oudere, meer ervarene vrouwen. Studeren was er voor en vrouw niet bij, zelfs niet als ze rijk was.

De wondartsen waren weliswaar vrij van boekenkennis, de meesten hadden geen geld om te studeren. Maar ze doorliepen een leertijd bij oudere wondartsen en werden specialisten in de chirurgie.
Zij werkten vaak als assistenten van de gestudeerde artsen en als veldartsen.
Kortom, de wondartsen deden alles wat de bestudeerde artsen te hoog gegrepen leek, of wat hen te ongunstig leek…of hun handen vies kon maken.

De gebruikelijke wondverzorgingsmaatregelen waren: Reductie en fixatie van geluxeerde gewrichten; zetten en spalken van breuken (voor het maken van steunverbanden werden harsen, eiwit en gluten gebruikt).
Wonden werden onderzocht, schoongemaakt en verbonden of gehecht.
Pus werd gezien als een voorwaarde voor genezing, dus werd een wond vaak geopend zodat de pus eruit kon lopen.
Abcessen werden geopend door snijden of cauteriseren; tumoren werden, indien mogelijk, dichtgeschroeid of uitgebrand.
Op het slagveld werden schotwonden en andere verwondingen gespoeld met kokende olie om vergiftiging te voorkomen.
Bij een abdominale perforatie werden de uitgelopen darmdelen gespoeld en teruggestopt.
De uiteinden van afgehakte ingewanden werden gehecht, geamputeerde ledematen werden bedekt, bij voorkeur met salie, en ingezwachteld.

Linnen en wollen doeken, en leren lappen werden gebruikt als verband. Dunne zilveren plaatjes of zilveren munten werden gebruikt als bedekking vanwege hun antibacteriële werking, ofschoon nog niemand wist wat een bacterie was…

Voor de behandeling van wondinfecties werden schimmels gekweekt op speciale schotels die onder meer honing, oud brood en/of mest bevatten. De dokters schraapten de schimmels eraf en brachten ze in de wonde. Op deze manier gebruikten zij reeds een soort penicilline om wondinfecties te bestrijden.

Maar hoe leerde een arts het menselijk lichaam kennen?

Afspraak met de beul

In de 13e eeuw was er een scheiding tussen de rechtspraak en de uitvoering van straffen. Voor dit laatste hadden de steden een beul in dienst, een man “die oordeelt met de scherpte van het zwaard”.

Later werd de naam “beul” ingeburgerd, afgeleid van “Henken”, de uitdrukking voor “terechtstelling”. Vanaf het begin behoorden beulen, net als badmeesters, tot het “oneerlijke volk”. (wat betekent “zonder persoonlijke eer”).

Beulen waren verschoppelingen van de maatschappij en werden door iedereen gemeden. Niemand wilde iets met hen te maken hebben; zij werden bijvoorbeeld niet toegelaten in herbergen. Het aanraken van een beul leidde tot “bezoedeling”, d.w.z. oneerlijkheid, bij eerlijke mensen.

Zijn masker was ontworpen om zijn identiteit voor anderen te verbergen, want de beul was afhankelijk van extra inkomsten, dit werk werd zeer slecht betaald.

Hij hield bijvoorbeeld toezicht op bordelen en gokhuizen of was belastingontvanger. Hij maakte de beerputten schoon, begroef zelfmoordenaars (natuurlijk niet in gewijde grond), doodde gevaarlijke zwerfhonden, verjoeg de ongewensten uit de stad en fungeerde als uitbener. (De karkassen van de gedode dieren werden door hem gebruikt, de huid, de beenderen, zelfs het vet zoals hondenvet, dat werd gebruikt als zalf voor ontstoken gewrichten bij mensen en paarden).

Maar op een gegeven moment werd de beul de levensredder!

Hoe is dit tot stand gekomen?

De taak van de beul was om te martelen en te executeren. Foltering werd gebruikt om bekentenissen af te dwingen, waar of niet waar, zolang het maar was wat de rechter wilde horen. Dit gebeurde gewoonlijk niet in één zitting, zodat de beul ervoor moest zorgen dat de cliënt tijdens het “gênante verhoor” overleefde.

Na de foltering moest iemand de wonden, verwondingen, brandwonden, kneuzingen, ontwrichtingen en botbreuken behandelen die de “cliënt” waren toegediend om hem voor te bereiden op de volgende foltering of rechtszaak. Zo verwierf de beul uitgebreide kennis op het gebied van de menselijke anatomie en wondverzorging.Er waren zelfs beulen die de geëxecuteerden ontleedden, hoewel dit zelfs voor gestudeerde artsen door de kerk verboden was.

Zo leerde de beul nog beter hoe hij zijn cliënten nog meer leed kon toebrengen. Hij wist waar de spieren zich precies bevonden, maar ook hoe het menselijk lichaam en de vorm en positie van de inwendige organen eruit zagen.

Maar… met deze kennis was hij ook in staat om mensen te helpen. Overigens, de bovengenoemde “oneerlijkheid” was niet van toepassing was wanneer de beul werd bezocht voor een medische behandeling!

Hiervoor verscheen hij zonder masker, e meeste mensen waren vaak niet op de hoogte van zijn eigenlijke beroep, maar vaak ook wel, en deden ze gewoon alsof ze het niet wisten.

Onder de patiënten van de beul bevonden zich niet alleen arme mensen, maar ook boeren en hun knechten, meester-ambachtslieden, academici, geestelijken en raadsleden. En wat de kosten van de behandeling betreft rekende de arts/beul slechts een fractie van het honorarium dat een gestudeerd arts voor een consult in rekening bracht. En het resultaat was meestal aanzienlijk beter.

Toch bleef de beul op zich officieel een buitenstaander van de maatschappij.

De activiteit van de beulen was een voortdurende doorn in het oog van de bestudeerde artsen en apothekers. De medici eisten immers het monopolie van de geneeskunde voor zich op, en de productie en de verstrekking van geneesmiddelen was de uitsluitende taak van de apothekers.

Veel beulen hanteerden niettemin de Asclepius-slang (Asclepius, naar de Griekse god van de geneeskunde, vandaag nog steeds het symbool van het medische en farmaceutische beroep) en langzamerhand werd de beul de arts.

Voornamelijk omdat er minder martelingen waren….

Bronnen:
Sir Ronald Hutton, Professor Universiteit van Bristol
Die Kirchenzeitung
Eigen onderzoek